• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • فارسی
  • Türkçe
  • Italiano

Առարկայական օլիմպիադային կրթահամալիրի միջին, ավագ դպրոցների սովորողների մասնակցության մասին

Կրթահամալիրի յուրաքանչյուր ուսումնական կենտրոնի ղեկավար տվյալ ուսումնական տարվա համար նշանակում է ֆլեշմոբների և օլիմպիադաների կազմակեպման պատասխանատու (այսուհետ՝ պատասխանատու): Պատասխանատուն ծանոթանում է այդ առարկայից հանրապետական օլիմպիադայի կազմակերպման կարգին, վերջին երկու տարիների առաջադրանքներին, դրնաց մասին տեղեկություն (համապատասխան հղումներ) ուղարկում դասավանդողներին և սովորողներին: Օլիմպիադայի դպրոցական փուլին կարող է մասնակցել ցանկացած սովորող: Տվյալ առարկայի ֆլեշմոբներին հաջող հանդես եկած սովորողը կարող է համարվել դպրոցական փուլը հաղթահարած (եթե այդ առարկայից հանրապետական օլիմպիադայի կազմակերպման կարգը այլ պահանջ չի ներկայացնում):

Դպրոցական փուլում հաղթող ճանաչված սովորողները կամավորության սկզբունքով կարող են մասնակցել օլիմպիադայի հաջորդ փուլին: Այդ փուլում հաղթած սովորողը պարտադիր մասնակցում է հաջորդ փուլին: Սովորողների մասնակցությունը կազմակերպում է պատասխանատուն:

Դասավանդողներն իրենց պարապմունքների ընթացքում պարբերաբար անդրադառնում են օլիմպիադայի տարբեր փուլերի առաջադրանքներին: 
Դպրոցական փուլին հաջորդող փուլերին մասնակցող սովորողների համար կազմակերպվում են լրացուցիչ պարապմունքներ այդ առարկայից:
Սովորողների նախապատրատումը և մասնակցությունը հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին լուսաբանվում են կրթահամալիրի կայքում, սովորողների բլոգներում: