• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպման կարգ

Կարգը փոփոխվել է 2023թ.

 • Ուսումնական օրվա մեջ կազմակերպվում է կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով, ժամատախտակով որոշված ընդհանուր պարապմունքը (այսուհետ` պարապմունք): Պարապմունքին սովորողի և մանկավարժական աշխատողի գործուն մասնակցությունը ուսումնական պարտադիր աշխատանք է: Օրվա ծրագրով մասնակիցների մեջ կարող են ընդգրկվել նաև այլ մարդիկ:
 • Պարապմունքն անցկացվում է դրա համար որոշված տեղում, որտեղ կան անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ` բարձրախոս, համակարգիչ, ուժեղարար, պրոյեկտոր, էկրան: Սովորողները պարապմունքին մասնակցում են դասարանով` իրենց համար որոշված տեղում, մանկավարժական աշխատողը` դպրոցի ղեկավարի որոշած դասարանի հետ:
 • Սովորողի մասնակցությունը հաշվառում և գրանցում է պատասխանատու մանկավարժական աշխատողը և պարապմունքից հետո բացակաների ցուցակը տալիս գրասենյակ (ավագ դպրոցում) կամ մեկ ժամվա ընթացքում բացակայությունները գրանցում հաշվառման մատյանում (հիմնական դպրոց):
 • Մանկավարժական աշխատողի մասնակցությունը պարապմունքին սահմանված կարգով հաշվառում է գրասենյակի ղեկավարը:
 • Բացակաները մեկ ժամվա ընթացքում գրանցվում են նաև կրթահամալիրի աշխատողների և սովորողների հաշվառման ընդհանուր մատյանում։ 
 • Պարապմունքը տևում է 15 րոպե: Տոնական, ստեղծագործական հավաքների, ստուգատեսների օրերին կրթահամալիրի տնօրենի որոշմամբ պարապմունքի ժամանակը և տևողությունը կարող են փոխվել: 
 • Հանգստյան, տոնական, արձակուրդային օրերին պարապմունքը կարող է կազմակերպվել առցանց։
 • Պարապմունքը կազմակերպում, սպասարկում և վարում են շաբաթվա (օրվա) պատասխանատու սովորողները (դասարանը)` մանկավարժական աշխատողի ղեկավարությամբ` որպես ուսումնական-հասարակական նախագիծ: Ամսվա պատասխանատուներին Դպրոցի ղեկավարը նշանակում է մինչև նախորդ ամսվա 25-ը` նկատի ունենալով, որ ուսումնական տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր սովորող և մանկավարժական աշխատող առնվազն մեկ անգամ պիտի մասնակցի նախագծին:
 • Մայր դպրոցում պարապմունքը կազմակերպում և վարում են Միջին դպրոցի և Ավագ դպրոց-վարժարանի սովորողները` հավասար համամասնությամբ։
 • Պարապմունքի շաբաթական (օրական) ծրագիրը և պարապմունքին ներկայացվող նյութերը` շաբաթվա (օրվա) պատասխանատուի ներկայացմամբ հաստատում է դպրոցի ղեկավարը:
  Պարապմունքի ծրագրում ներառվում են`
  - կրթահամալիրի տարեկան օրացույցով որոշված տոներին, ստեղծագործական հավաքներին կատարվող երգերը, բանաստեղծությունները, պարերը.
  - օրվա (օրերի) խորհրդով պայմանավորված մեդիանյութերի ցուցադրություն.
  - ընթացող ստուգատեսների նյութերի ներկայացում. 
  - մեդիագրադարանի լրացումների, ուսումնական նոր նյութերի ներկայացում.
  - օրվա շնորհավորանքները սովորողների, աշխատողների, հայտնի գործիչների ծննդյան օրվա, տոների առթիվ.
  - mskh.am-ի նույն կամ նախորդ օրվա նյութեր.
  - անդրադարձ աշխարհում և տարածաշրջանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններին` քաղաքական, մշակույթային, բնապահպանական, կրթական, սպորտային և այլ.
  - հայտարարություններ
  - այլ նյութեր:
  Պարապմունքն ավարտվում է պարով:
 • Պարապմունքին ներկայացվող նյութերը տեխնիկական սպասարկողին տրվում են նախօրոք: Պարապմունքի նյութերը հրապարակվում են mskh.am-ում։
 • Պարապմունքին ներկայացվում են միայն մեդիանյութեր, որոնց համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին որոշում է դպրոցի ղեկավարի որոշած մասնագետը կամ սովորողը:
 • Պարապմունքին սովորողի մասնակցության գնահատումը կատարում է կազմակերպիչը երկու միավորանոց համակարգով` «ստուգված», «չստուգված»։
 • Կրթահամալիրի տնօրենը, դպրոցի ղեկավարը կարող են ցանկացած պահի միջամտել պարապմունքին: