• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • Türkçe
 • العربية

Զարգացման ծրագիր 2015-2017թթ

2015-2017թթ ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կրթության և գիտության նախարարության հայտում  «Փորձարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում» ծրագիրն ընդգրկելու (շարունակելու) և «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ին այդ նպատակով դրամական միջոցներ (լրացուցիչ ֆինանսավորում) հատկացնելու

առաջարկ

Իրավական հիմքերը   

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 4-ի N740-Ն որոշմամբ 2014-2016թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի (այսուհետ` ՄԺԾ) ծրագրում, որպես հանրակրթության օժանդակության ծառայություններ, ընդգրկված է «Փորձարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում» ծրագիրը, որի իրականացման համար նախատեսված են պետական դրամական հատկացումներ «ՀՀ ԿԳՆ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր ՊՈԱԿ»-ին (այսուհետ` կրթահամալիր)։ 2014թ. ՀՀ պետական բյուջեով «Փորձարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում» ծրագրի իրականացման համար կրթահամալիրին հատկացված է  111,706.3 հազար դրամ: Կրթահամալիրը սահմանված կարգով ԿԳ նախարարության հետ կնքել է պետական աջակցության պայմանագիրը, որով որոշված է ծրագրի 2014թ. աշխատանքի բովանդակությունը: 2013թ. պետական աջակցության Ա-9.6.1/18 պայմանագրով նախատեսված հեղինակային կրթական ծրագրերի մշակման և փորձարկման աշխատանքները կատարվել են Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքով և Հանրակրթության պետական չափորոշչով որոշված պահանջներով:  2012թ. հունվարի 29-ին ՀՀ ԿԳ նախարարը կրթահամալիրի` բաց մրցույթով ընտրված տնօրենի հետ 5 տարի ժամկետով կնքել է աշխատանքային պայմանագիր հեղինակային կրթական ծրագրերի մշակումը և իրականացումը կազմակերպելու համար։  2015-2017թթ ՄԺԾ ծրագրի իրավական մյուս հիմքերը բերված են ՄԺԾ 2013-2015 թթ, ՄԺԾ 2014-2016 թթ ծրագրերում: 

Իրավիճակի նկարագրությունը

2013թ. կրթահամալիրը «Հանրակրթական ծրագրերի իրականացման օժանդակության» շրջանակներում 96,007.6 հզր. դրամ պետական աջակցություն է ստացել  «Փորձարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում» ծրագրի իրականացման համար, որի հաշվետվությունն ըստ եռամսյակների, ծրագրի իրականացման տարեկան ցուցանիշները սահմանված կարգով ներկայացվել են ԿԳ նախարարություն: 2013թ. պետական բյուջեով որոշված ծրագրի ֆինանսական ցուցանիշները` կատարված, իսկ ոչ ֆինանսականները նաև գերազանցված են: Դա արտացոլված է սահմանված կարգով ԿԳ  ներկայացված ծրագրի հաշվետվության մեջ, որի ցուցանիշները ներկայացված են (Ծրագրի 2013թ. ցուցանիշները կցվում են)։
Ծրագրի 2014թ. աշխատանքների ուղղություններն են`
1. աջակցություն կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցների կազմում գործող նախակրթարաններին,
2. աջակցություն կրթահամալիրի պահպանությանը`  որպես հեղինակային կրթական ծրագիր՝ իր նախակրթարանով, կրթական ծրագրերի կենտրոնով, մեդիագրադարանով, գնահատման ծառայությամբ, կայք-սոցիալական ցանցով, ինտերնետ-հեռուստատեսությամբ,
3. հեղինակային կրթական ծրագրերի մշակում-լրամշակում,
4. սովորողների օժտվածության զարգացման բաց համակարգի պահպանում` օժտվածության զարգացման պատանեկան բաց ակումբներ, ամենամյա բաց ստուգատեսներ, ուսումնական-հայրենագիտական-էկոլոգիական ճամփորդություններ, 
5. հեղինակային կրթական ծրագրի տարածման բաց համակարգի գործարկում` մանկավարժական աշխատողների ամենամյա ստեղծագործական հավաքներ, կլոր սեղան-քննարկումներ, կրթական փոխանակումներ.
6. հեղինակային կրթական ծրագրով վերապատրաստումներ. մանկավարժական աշխատողների  կարողությունների զարգացում` որպես ուսումնական նախագծերի կազմակերպիչներ։

2015-2017 թթ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի  գերակայությունները, նպատակները և խնդիրները

Ծրագրի իրականացման 2014-ի ցուցանիշները նշված  ուղղություններով 2015-2017թթ կպահպանվեն. անհրաժեշտ զարգացումը կապահովվի կրթահամալիրի ոչ բյուջետային միջոցների հաշվին,  նոր շահառուների և ոչ պետական միջոցների ներգրավմամբ:
2015-2017թթ պետական ՄԺԾ ծրագրում լրացուցիչ ֆինանսավորման առաջարկը պայմանավորված է այսօրվա իրավիճակով և այն պայմաններով, որ կստեղծվեն 2014-ի ծրագրի իրագործման արդյունքում: 

 • Պետական կրթական ծրագրի մշակումները, ուսումնական նյութերն ու միջոցները, այդ թվում՝ դասագրքերը, չեն աջակցում հեղինակային կրթական ծրագրերին։ Հեղինակային կրթական ծրագրերի ուսուցիչ-անհատը փաստացի իրականացնում է պետական կրթական ծրագրով մանկավարժական աշխատողի գործունեությունը՝ կրթական ծրագրի իրականացում, և հավելյալ՝ հետազոտող ուսուցչի գործունեությունը` ստեղծում  ծրագրեր, ուսումնական նյութեր ու ձեռնարկներ, հավաքում ուսուցման համար անհրաժեշտ իր անհատական մեդիագրադարանը, ուսուցումը կազմակերպում սեփական և սովորողների ուսումնական բլոգների միջոցով, հեղինակային կրթական ծրագիրը, դրա իրականացումն ու արդյունքները դարձնում հրապարակային, տարածում: Պետական կրթական ծրագրով կազմակերպվող վերապատրաստումներն ուղղված չեն այսպիսի մանկավարժական աշխատողի մասնագիտական զարգացմանը: Իր գործունեության համար հեղինակային կրթական ծրագրի ուսուցիչն անընդհատ սովորում է, զբաղվում ինքնակրթությամբ: Ուսուցչի այս աշխատանքն արտահայտված չէ սովորող-թվով պետական ֆինանսավորման մեջ:
 • 2014-ին ոչ միայն ամեն սովորող և ուսուցիչ դպրոց կգա իր անհատական թվային գործիքով, այլև ուսումնական բլոգը անհատական ուսումնական գործիք կդառնա` սկսած 3-րդ դասարանից: Կրթական ծրագրերի կազմակերպումն ուսումնական օրացույցով, ուսումնական նախագծերով, անհատական թվային միջոցներով  առաջացնում է կրթական ծրագրում իր անմիջական պարտականություններով պայմանավորված` ուսուցիչ-կազմակերպչի հավելյալ աշխատանք` ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան և արձակուրդային օրերին:
 • Երաշխավորված նվազագույն իննամյա կրթությունից անվճար տասներկուամյա (ներառյալ մասնագիտական) կրթությանն անցումը նշված է որպես ՀՀ կառավարության 2014թ. գերակա խնդիր: Ավագ դպրոցներում յուրաքանչյուր սովորող-անհատի ուսումնական հետաքրքրությունների և նախասիրությունների պահպանումն ու զարգացումը, մասնագիտական կողմնորոշումն ու մասնագիտական նախնական հմտությունների զարգացումը, սովորողի անհատական կրթական պատվերը թելադրում են ուսուցման նոր կազմակերպում: Կրթահամալիրի մասնագիտացված ավագ դպրոցներում` Գեղարվեստի, Արհեստագործական և վարժարանային, ձևավորվում  է գործունեության դպրոցի ուսումնական պարապմունքների բազմաձև համակարգ. մշակվում և փորձարկվում են ուսումնական պարապմունքի նոր ձևեր` ուսումնական պլեներ և ստեղծագործական հավաք հանրապետությունում և հանրապետությունից դուրս, ուսումնական-մասնագիտական փորձառություն հանրապետության կազմակերպություններում: Սա պահանջում է լրացուցիչ ծախսեր: Սովորողի անհատական ծախսերը` ճանապարհի, գիշերակացի, սննդի հոգում են ծնողները, հեղինակային կրթական ծրագրի այլ շահառուներ, մնում են այդպիսի պարապմունքը նախագծող և ղեկավարող ուսուցչի վճարման ծախսերը, այդ թվում` գործուղման:
 • Մեդիակրթության կազմակերպման ամենակարևոր գործոն  ինտերնետը, որպես բոլորի ուսուցիչ, պահանջում է նոր մոտեցում և ծախսեր:  Կրթահամալիրի հանրակրթական հաստատությունները միավորող համակարգչային ներքին ցանցի նոր մոդելի ստեղծումը-լրամշակումը, շահագործումը` որպես 1-1 (մեկ սովորող-մեկ համակարգիչ) ուսուցման կազմակերպման պայման, անհրաժեշտ են դարձնում, որ կրթահամալիրը ինտերնետ կապի ծառայությունների համար տրամադրվող պետական ֆինանսավորումից ստանա կրթահամալիրի կանոնադրությամբ որոշված հանրակրթական 6 հաստատությունների և դրանց 6 կրթական օբյեկտների բաժինը:
 • Հեղինակային կրթական ծրագիրը պիտի ունենա իր լրացուցիչ կրթության համակարգը` որպես հիմնականին լրացնող  կրթական ծրագիր, ինչպես պետական կրթական ծրագիրն ունի իր լրացումը` արտադպրոցական կրթության համակարգը` ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող, արտադպրոցական կրթական ծրագիրն իրականացնող արտաուսումնական դաստիարակության հիմնակարկները: Հեղինակային կրթական ծրագրով օժտվածության բաց համակարգի գործարկումն անհնար է առանց լրացուցիչ կրթության կազմակերպման մեջ բոլոր շահառուներին ներգրավելու` ծնողներ, հանրակրթական ծրագիր, ԿԳՆ, համայնք, հասարակության այլ խավեր։ Այս խնդիրը կրթահամալիրը 2015-2017 ՄԺԾ ծրագրին ներկայացրել է առանձին հայտով` «ՀՀ 2015-2017թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի` կրթության և գիտության նախարարության հայտում Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կազմում գործող արտադպրոցական (լրացուցիչ կրթության) հաստատությունների (կենտրոնների) ֆինանսավորման և այդ նպատակով «Արտադպրոցական դաստիարակություն» ծրագրով կրթահամալիրին 2015-2017թթ. համապատասխան պետական դրամական միջոցներ հատկացնելու» առաջարկ՝ նկատի ունենալով արտադպրոցական կրթության պետական համակարգի գոյությունը, որը իրականացնում է պետական արտադպրոցական կրթությունը:

Նշված խնդիրներն այսօր էլ առկա են, և հեղինակային կրթական ծրագրերի զարգացման համար հետագայում լուրջ խոչընդոտ կդառնան: Իսկ բյուջեում ֆինանսական համապատասխան միջոցները կան։ Դրանք 2014թ. ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված են որպես տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովում ու ավագ դպրոցների դասագրքերի հրատարակում (969,056.0 հազար դրամ), համակարգչային և ինտերնետային կապի ծառայություններ (861,702.5 հազար դրամ), կրթության բովանդակային և մեթոդական սպասարկում ու հանրապետության հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում (502,381.6 հազար դրամ): Առաջարկում ենք ՀՀ պետական բյուջեով որոշված այդ գումարներից «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի չափաբաժնով առանձնացնել և նպատակային հատկացնել կրթահամալիրին։

 1. Ինտերնետ կապի ծառայություններ
  1 դպրոցին՝ մոտ 900.0 հազար դրամ, կրթահամալիրի 6 դպրոցի համար 5,400.0 հազար դրամ։
  Մենք հաշվարկել ենք մեր փաստացի ծախսերը 5,221.0 հազար դրամ (961.0 հազար դրամ՝ ձեռքբերված սարքերի և աշխատանքի համար վճարում, 1,440.0 հազար՝ ցանցի սպասարկում, 2,820.0 դրամ 30 մեգաբիթ/վայրկյան արագությամբ երաշխավորված ինտերնետի համար պայմանագրային վճար «Յուքոմ» կազմակերպությանը)։
 2. Տարրական դասարաններում սովորողների անվճար դասագրքեր – 3,500.0 հազար դրամ. (կրթահամալիրի տարրական կրթության ծրագրերում ընդգրկված սովորողների թիվը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 664 է)։
 3. Դասավանդողների ինքնակրթություն, մասնագիտական զարգացման այլ ձևերի համար վճարում կրթության բովանդակային և մեթոդական սպասարկման, հանրապետության հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստման ծագրից – 2,600.0 հազար դրամ (կրթահամալիրի դպրոցներում 2014թ. հունվարի դրությամբ աշխատում է 210 մանկավարժական աշխատող)։ 
 4. Ուսումնական պարապմունքների նոր տեսակների (պլեներ, ստեղծագործական հավաք, մասնագիտական փորձառություն) մշակում, փորձարկում. ուսուցչի գործուղման ծախսեր – 8,640.0 հազար դրամ  (7-12-րդ դասարանների ուսուցիչների տարեկան աշխատավարձի 10 տոկոսի չափով)։
 5. ՀՀ ԿԳՆ ներկայացված է «ՀՀ 2015-2017թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի` կրթության և գիտության նախարարության հայտում Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կազմում գործող արտադպրոցական (լրացուցիչ կրթության) հաստատությունների (կենտրոնների) ֆինանսավորման և այդ նպատակով «Արտադպրոցական դաստիարակություն» ծրագրով կրթահամալիրին 2015-2017թթ. համապատասխան պետական դրամական միջոցներ հատկացնելու»  առաջարկությունը։ Առաջարկության մեջ բերված հաշվարկը չենք կրկնում։ Դա որպես առանձին հայտ չընդունելու դեպքում առաջարկում ենք այս ծրագրի դրամական միջոցները լրացնել 2015թ՝ 20,000.0 հազար, 2016-ին՝ 22,000.0, 2017-ին՝ 25,000.0 հազար դրամով։
 6. Հանրապետությունը կառավարության հրապարակային արված հայտարարությունը 2015-թ.-ից հանրապետության 1-ին դասարանցիներին պլանշետներով ապահովելու, կրթությունը անհատական թվային միջոցներով կազմակերպելու ծրագրի մասին, օրախնդիր է դարձնում այդ դասարանների ուսուցիչների նախապատրաստումը։ Նրանց համար օգտակար կլինի այդպիսի դասարաններում աշխատելու մեր փորձը, որը կարող ենք փոխանցել վերապատրաստումների միջոցով: Առաջարկում ենք նաև 2015թ.-ից սկսել «1-1. ուսուցման կազմակերպումը անհատական ուսումնական թվային միջոցներով» ծրագրի անցնող մանկավարժական աշխատողների (դասվարների) վերապատրաստում կրթահամալիրում՝ նկատի ունենալով ամեն տարի մարզերից մեկական խումբ, Երևանից 5 խումբ, տարեկան ընդամենը 15 խումբ։ Հեղինակային կրթական ծրագրերի միջոցներով կկազմվի եռօրյա (20-22 ժամանոց) վերապատրաստման ծրագիր 20 հոգիանոց խմբի համար։ Վերապատրաստում իրականացնելու համար կօգտագործվեն կրթահամալիրի դպրոցների ընթերցարանների նեթբուքները։ Վերապատրաստման համար անհրաժեշտ կլինի տարեկան 4,500.0 հազար դրամ՝ որպես վերապատրաստողների աշխատավարձ և ուսուցման հետ կապված սպասարկման այլ ծախսեր։ Հաշվարկի հիմքում դրվել է 2013թ. ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող դասավանդողների վերապատրաստման համար վճարումները (մեկ ակադեմիական ժամը` 6000 դրամ):
  Մարզի մասնակիցները կարող են մնալ կրթահամալիրի փոխանակումների կենտրոնում։  Մեկ անձի կեցության և սննդի ծախսերը կկազմեն 4000 դրամ, տարեկան ընդամենը՝ 1800000 դրամ։ 2016, 2017թթ համար նկատի ենք ունեցել 10%-ի աճ։

Վերապատրաստման ծախսեր

Մասնագետների աշխատավարձ

խումբ

ժամ

գումար (հազար դրամ)

15

300

1800000

Ուսուցման հետ կապված սպասարկման այլ ծախսեր

մարդ

օր

գումար

300

3

900000

Խմբերի ընդունելության ծախսեր

մարդ

օր

գումար

150

3

1800000

Ընդամենը

 

4,500.0

 

2015-2017թթ լրացուցիչ ծախսերի ամփոփ աղյուսակ

հազար դրամներով

 

2015

2016

2017

Առանց «Արտադպրոցական դաստիարակություն» ծրագրի ծախսերի

24,640.0

27,104.0

29,814.0

Ներառյալ «Արտադպրոցական դաստիարակություն» ծրագրի ծախսերը

44,640.0

49,104.0

51,814.0

 

 

Կրթահամալիրի տնօրեն՝ Աշոտ Բլեյան

Կարծիք

Կարծիք ավելացնել

mskh.am-ում լատինատառ հայերեն կարծիքը չի հրապարակվում։
CAPTCHA
Խնդրում եմ մուտքագրեք պատկերված կոդը
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.