• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • فارسی
  • Türkçe
  • Italiano

2019թ․

Կրթահամալիրի 2019 թ. ծախսային ծրագրերի նախահաշիվը՝ դրամական մուտքեր և ծախսեր

Կրթահամալիրում 2019թ. իրականացվող ծախսային ծրագրերի եռամսյակային հաշվետվություններ.

 

        I եռամսյակ (հունվար-մարտ)

Դրամական միջոցների հոսքեր

Բյուջետային ծախսեր և պարտքեր

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ

Նախնական մասնագիտական կրթություն

Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն

Ֆինանսատնտեսական գործունեություն

II եռամսյակ (ապրիլ-հունիս)

 

Դրամական միջոցների հոսքեր

Բյուջետային ծախսեր և պարտքեր

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ

Նախնական մասնագիտական կրթություն

Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն

Ֆինանսատնտեսական գործունեություն

 

IV եռամսյակ (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր)

Դրամական միջոցների հոսքեր

Բյուջետային ծախսեր և պարտքեր

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ

Նախնական մասնագիտական կրթություն

Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն

Ֆինանսատնտեսական գործունեություն

Ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքներ