• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Մանկավարժական աշխատողների, սովորողների աշխատանքը հեռավար ուսուցման շրջանում

2020թ. մարտի 16-ի ՀՀ կառավարության 298-Ն որոշումով հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարվեց: Նաև ընդունվեց 2020 թվականի մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումները, իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցները: Այդ միջոցառումների VI գլխի 21-րդ կետում գրված է.

 1. Արտակարգ դրության ողջ ընթացքում դադարեցվում է պետական, համայնքային և ոչ պետական հանրակրթական (այդ թվում՝ նախադպրոցական), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններումներում, արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող (մանկապատանեկան ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոններ, երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ, ակումբներ, մարզադպրոցներ, առողջարարական ճամբարներ և արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող այլ կազմակերպություններ) կազմակերպություններում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միջազգային ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը, բացառությամբ այն ուսումնական հաստատությունների, որոնք ունեն հեռավար ուսուցման հնարավորության:

Կրթահամալիրում ուսումնական գործընթացը չի դադարեցվում և շարունակվում է  հեռավար ձևով արտակարգ դրության ամբողջ ընթացքում:

 • 2-5 տարեկանների խմբի դաստիարակը շաբաթվա համար կազմում է ընտանեկան նախագծեր՝ հաշվի առնելով կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցը։ Նախագծերը տեղադրվում են դաստիարակի բլոգում։
  Մշտադիտարկում և գրանցում իրականացնում է դպրոց-պարտեզի, քոլեջի ղեկավարը:
 • 2-5 տարեկանների ծնողները իրենց երեխաների հետ ստեղծում են նյութերը, դրանք հրապարակում և հղումը ուղարկում դաստիարակին, կամ ստեղծված նյութերն են ուղարկում դաստիարակին, որ հրապարակի:
  Արդյունքները գրանցվում են նախագծի էջում։
 • 5-6 տարեկանների ուսուցման խմբի ղեկավարը շաբաթվա համար կազմում է ընտանեկան նախագծեր՝ հաշվի առնելով կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցը։ Նախագծերը տեղադրվում են ղեկավարի բլոգում։ 
  Մշտադիտարկում և գրանցում իրականացնում է դպրոց-պարտեզի, քոլեջի ղեկավարը:
 • Խմբի սանը տնեցիների հետ ստեղծում է նախագծով որոշված նյութերը, դրանք հրապարակում և հղումը ուղարկում է խմբի ղեկավարին, կամ նյութն է ուղարկում խմբի ղեկավարին, որ հրապարակի։
  Արդյունքները գրանցվում են նախագծի էջում։
 • «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի (1-3-րդ դասարաններ) դասվարը իր բլոգում հրապարակում է շաբաթվա նախագծերը, սվորողների կատարած աշխատանքները նրանց հետ քննարկում, ամփոփում, հրապարակում: 
  Մշտադիտարկում և գրանցում իրականացնում է դպրոց-պարտեզի ղեկավարը, «Իմացումի հրճվանք» լաբորատորիայի ղեկավարը:
 • «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի սովորողը մասնակցում է իրեն հետաքրքրող նախագծերին, իրականացնում սեփական նախագծեր, ստեղծված նյութերը ուղարկում է դասվարին: Երրորդ դասարանցիները նյութերը հրապարակում են իրենց բլոգներում:

  Դասվարը նաև կատարում է հաշվառում՝ նշում է, թե ով է աշխատանք կատարել:
  Դրանցից ընտրում և դպրոց-պարտեզի, քոլեջի կայքի առաջին էջ է բերում դպրոց-պարտեզի, քոլեջի ղեկավարը:

 • 4-12-րդ դասարանում առարկայական դասընթաց վարող դասավանդողը, քոլեջում դասավանդողը իր բլոգում հրապարակում է նախագծերը, սովորողների հետ քննարկում է նրանց կատարած աշխատանքները, հաշվառում աշխատանքները կատարած սովորողներին: Առանձին դասընթացների առաջադրանքները պետք է ծավալով լինեն խելամտության սահմաններում:
  Մշտադիտարկում և գրանցում իրականացնում են՝
  • 4-5-րդ դասարանների համար՝ դպրոց-պարտեզի ղեկավարը, 
  • 6-8-րդ դասարանների համար՝ միջին դպրոցի ղեկավարը, 
  • 9-12-րդ դասարանների համար՝ ավագ դպրոցի ղեկավարը, 
  • քոլեջի համար՝ քոլեջի ղեկավարը։
 • 4-12-րդ դասարանի սովորողը, քոլեջի ուսանողը մասնակցում է իրեն ուղղված նախագծերին, կատարված աշխատանքները հրապարակում է իր ուսումնական բլոգում: Իրականացնում է սեփական նախագծեր և հրապարակում բլոգում:

Աշխատանքի հաշվառում, ներկայացում

 • Հեռավար ուսուցման առաջադրանքները հավաքում, ենթակայքի բլոգի առաջին էջում հրապարակում են դպրոցի, քոլեջի ղեկավարները:
 • Նախադպրոցականի դաստիարակի բլոգում դաստիարակը կամ դաստիարակի օգնականը կատարում է աշխատանքների հաշվառում՝ նշում է, թե սաներից ով է ներկայացրել աշխատանք: Դրանցից ընտրում և դպրոց-պարտեզի, քոլեջի կայքի առաջին էջ են բերում դպրոց-պարտեզի, քոլեջի ղեկավարը:
 • 5-6 տարեկանների ընտանեկան նախագծերի արդյունքները կամ դրանց հղումները հրապարակվում են խմբի ղեկավարի, նրա օգնականի բլոգներում: Խմբի ղեկավարը կամ նրա օգնականը կատարում է հաշվառում՝ նշում է, թե ով է աշխատանք կատարել: Դրանցից ընտրում և դպրոց-պարտեզի, քոլեջի կայքի առաջին էջ են բերում դպրոց-պարտեզի, քոլեջի ղեկավարը:
 • 4-12-րդ դասարանի, քոլեջի դասավանդողը ծանոթանում, անհրաժեշտության դեպքում սովորողի հետ քննարկում է նրա աշխատանքը: Դասավանդողը կատարում է հաշվառում՝ նշում է աշխատանքը ներկայացրածներին: Համապատասխան կազմակերպիչը հետևում է սովորողների բլոգներին, գրանցում, թե որ օրը ով ինչ աշխատանք է կատարել: Կատարված աշխատանքներից ընտրում է և տեղադրում դպրոց-պարտեզի, միջին դպրոցի, ավագ դպրոցի, քոլեջի կայքում:
 • Դպրոցների, քոլեջի էջերից նախագծերը, առաջադրանքները կրթահամալիրի կայքի հեռավար-առցանց բաժնում տեղադրում է Մարգարիտ Սարգսյանը: