• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • فارسی
  • Türkçe
  • Italiano

Հասմիկ Աբրահամյան

Աշխատանքային փորձ: 
2012-ից մինչ օրս աշխատում եմ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Էթնոսոցիոլոգիայի բաժնում՝ որպես գիտաշխատող։
2006-2012 թթ․ աշխատել եմ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնում՝ որպես փոխտնօրեն, տարածաշրջանի պատասխանատու։
2010-2011 թթ. համագործակցել եմ Հունգարիայի հանրային ռադիոյի հայկական հաղորդումների խմբագրության հետ։
2009 և 2013 թթ. աշխատել եմ «Հայ ասպետ» կրթադաստիարակչական հիմնադրամում՝ որպես համանուն հեռուստախաղի փորձագետ։
2005-2006 թթ. աշխատել եմ ՀՀ ԳԱԱ Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտում՝ որպես կրտսեր գիտաշխատող։
2003 թ. աշխատել եմ Հայաստանի հանրային ռադիոյի «Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնում»՝ որպես առաջին կարգի մասնագետ։
Պահանջվող աշխատանքը: 
Դասավանդում
Առարկա, պաշտոն: 
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջում և ավագ դպրոցում սիրով կդասավանդեմ «Հայ ազգագրություն» («Հայ ժողովրդական մշակույթ»), «Հայոց պատմություն» և «Հայոց Եկեղեցու պատմություն» առարկաները։
Կրթություն : 
2014 թ․ ստացել եմ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան՝ «Ազգագրություն» մասնագիտությամբ։
2003-2005 թթ. սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի Հնագիտության և ազգագրության ամբիոնում։ Որակավորում` պատմության մագիստրոս։
1999-2003 թթ. սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատում։ Որակավորում՝ աստվածաբանության բակալավր։
1989-1999 թթ․ սովորել եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում։
Մասնակցել եմ վերապատրաստումների: 
2008 թ․ մասնակցել եմ «Ռազմավարական պլանավորում» և «Ծրագրի մասնակցային մշակում-կառավարում» դասընթացներ ։
ՏՀՏ հմտություններ և լեզուների իմացություն: 
ՏՀՏ հմտություններ՝ Microsoft Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Microsoft Access), Popular browsers
Տիրապետում եմ հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի։
Հրապարակումներ: 
Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի տոնախմբությունը և Անգեղակոթի Ս. Վարդան զորավար եկեղեցին, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2010, էջ 298-305: Հղում՝ http://iae.am/hy/users/%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%B4%D5%AB%D5%AF-%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
Հ. Աբրահամյան, Վարդավառյան ավանդույթների արդի դրսևորումները Գե¬ղար-քունիքում (ըստ Ակունք գյուղի ազգագրական հետազոտությունների), ԵՊՀ Աստ-վա¬ծաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, Զ, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2011, էջ 336-357: Հղում՝ http://iae.am/hy/users/%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%B4%D5%AB%D5%AF-%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
Հ. Աբրահամյան, Շիրակի վարդավառյան ուխտավայրերը (համառոտ նկարագիր), ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշ¬խատություններ, XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2012, էջ 159-168: Հղում՝ http://iae.am/hy/users/%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%B4%D5%AB%D5%AF-%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
Հ. Աբրահամյան, Վարդավառը Շիրակում (ավանդույթ և արդիականություն), Հայ Աստվածաբան /գիտական հոդվածների ժողովածու Ե/, ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2013, էջ 209-227: Հղում՝ http://iae.am/hy/users/%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%B4%D5%AB%D5%AF-%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
Հ. Աբրահամյան, Նավասարդից մինչև Պայծառակերպություն, Հայ Աստվածաբան /գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե/, ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2013, էջ 228-242: Հղում՝ http://iae.am/hy/users/%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%B4%D5%AB%D5%AF-%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
Հ․ Աբրահամյան, Վարդավառյան ուխտավայրերի տիպաբանության փորձ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, Գիտական հոդվածների ժողովածու, XI, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2016 էջ 177-206։ Հղում՝ http://iae.am/hy/users/%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%B4%D5%AB%D5%AF-%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
Հ. Աբրահամյան, Գյումրու «Յոթ վերք» սրբապատկերի պատմությունը, «Էջմիածին» ամսագիր, Բ, 2017, էջ 90-115: Հղում՝ http://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2017/2017(2).pdf
Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը, «Լրաբեր հասարակական գիտութունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2017, մայիս-օգոստոս, 2, էջ 345-354։ Հղում՝
Հ. Աբրահամյան, Ծոմը հայոց մեջ (պատմական համառոտ ակնարկ), ՀՀ ԳԱԱ Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ, հրատ., Երևան, 2017, էջ 80-81։ Թեզիսների սույն ժողովածուն թվային տարբերակ չունի։
Հ․ Աբրահամյան, Կամավոր պասերը հայոց մեջ, Եր․, «Մերձավոր Արևելք․ պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ», XIII, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, Երևան, 2018, էջ 121-136։ Հղում՝ http://serials.flib.sci.am/openreader/Near_East/book/index.html#page/120/mode/2up
Հ․ Աբրանամյան, Աստվածահայտնության Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը (պատմական համառոտ ակնարկ), Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, 1, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVII, Ավանդական և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀԱԻ հրատ․, Եր․, 2018, Էջ 243-254։ Հղում՝ http://iae.am/hy/database/874
Ազգային-եկեղեցական տոների վերաբերյալ հոդվածներ եմ հրատարակել Արարատյան Հայրապետական թեմի «Շողակն Արարատյան» ամսաթերթի 2018-2019 թթ․ համարներում։ Հղում՝ https://www.facebook.com/pg/araratian.tem/videos/?ref=page_internal
Ընտանիք: 
Ամուրի
Նախասիրություններ: 
Գիտական հետազոտության ոլորտներ՝ հայ ազգային-եկեղեցական տոնածիսական մշակույթ, պասի մշակույթ։
Նախասիրություններ՝ ընթերցանություն, այցելություն պատմամշակութային վայրեր։
Նկար: 
Ծննդյան օր: 
12․07․1982
Ֆեյսբուքի էջը, բլոգը: 
www.facebook.com/profile.php?id=100001735513328
Կոչում, տարակարգ: 
պատմական գիտությունների թեկնածու