• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • فارسی
  • Türkçe
  • Italiano

2018թ.

Կրթահամալիրի 2018 թ. ծախսային ծրագրերի նախահաշիվը՝ դրամական մուտքեր և ծախսեր

Կրթահամալիրում 2018թ. իրականացվող ծախսային ծրագրերի եռամսյակային հաշվետվություններ.

 

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

IV եռամսյակ (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր)

Դրամական միջոցների հոսքեր
Բյուջետային ծախսեր և պարտքեր
Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ
Նախնական մասնագիտական կրթություն
Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն
դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքեր և պահեստավորված միջոցներ

III եռամսյակ (հուլիս-սեպտեմբեր)

Դրամական միջոցների հոսքեր
Բյուջետային ծախսեր և պարտքեր
Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ
Նախնական մասնագիտական կրթություն
Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն

II եռամսյակ (ապրիլ-հունիս)

Դրամական միջոցների հոսքեր
Բյուջետային ծախսեր և պարտքեր
Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ
Նախնական մասնագիտական կրթություն
Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն

        I եռամսյակ (հունվար-մարտ)

Դրամական միջոցների հոսքեր
Բյուջետային ծախսեր և պարտքեր
Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ
Նախնական մասնագիտական կրթություն
Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն
Ֆինանսատնտեսական գործունեություն

2017թ.