• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Բնագիտության կազմակերպումը դպրոց-պարտեզում

1-ին, 3-րդ շրջան

Կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզների ուսումնական պլանի համաձայն բնագիտությանը շաբաթական հատկացվում է 2 ժամ: Ուսումնական պլանի պարզաբանումներում գրված է. «Բնագիտության ուսուցումը կազմակերպվում է բնագիտական, բնապահպանական, բույսերի և կենդանիների խնամքի նախագծերի ձևով, ուսումնական ագարակում, լաբորատոր պայմաններում, փորձի հիման վրա»:

Սովորողի ընտրությամբ շաբաթական 4 ժամով՝ կենդանաբան-բուսաբանի, պարտիզպանի գործունեություն, բնագիտական-տեխնիկական ստեղծագործություն:

Սովորողներին ներկայացվող նախագծերի ուղղություններն են.

 • պարտիզապուրակային գործունեություն. կազմակերպվում են դպրոց-պարտեզների տարածքներում, սովորողների խումբը՝ մինչև 10 հոգի.
 • կենդանիների խնամք. կազմակերպվում է դպրոց պարտեզներում, կրթահամալիրի ագարակում, սովորողների խումբը՝ մինչև 10 հոգի.
 • բույսերի խնամք. կարզմակերպվում է դպրոց-պատեզներում, դրանց այգիներում, սովորողների խումբը մինչև 10 հոգի.
 • բնապահպանական նախագծեր. կազմակերպվում են թաղամասում, Երևանում, հանրապետությունում.
 • բնագիտական ֆիլմերի դիտում աստղացուցարանում, սովորողների խումբը մինչև 15 հոգի։

Բնագիտական փորձեր. իրականացվում են գործունեության ընթացքում՝ ուղղված են նոր բույսերի, կենդանիների խնամելուն, տարբեր նյութերի, կերի ազդեցությանը բույսերի, կենդանիների վրա:

Սովորողների բանավոր խոսքը զարգացնելու համար յուրաքանչյուր սովորող ամիսը մեկ անգամ պատրաստում է իր ընտրությամբ բնագիտական թեմայով ելույթ՝ տեսֆիլմի կամ ձայնագրության ձևով: Դասավանդողները, դպրոց-պարտեզի կազմակերպիչները բովանդակային, տեխնիկական օգնություն են ցույց տալիս սովորողներին:

Դասավանդողները հրապարակում նախագծերը ամեն ամսվա համար: Սովորողները յուրաքանչյուր պարապմունքից հետո իրենց բլոգներում գրում են այդ օրվա պարապմունքի մասին: Դասավանդողները պարտադիր ծանոթանում են սովորողների գրառումներին, անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություններ կատարում նախագծերում, օգնում սովորողներին: