• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում ներքին ուսումնասիրություն կազմակերպելու կարգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում (այսուհետ՝ կրթահամալիր) ուսումնասիրությունները կազմակերպվում են.

 • կրթահամալիրի տնօրենի (այսուհետ՝ Տնօրեն) նախաձեռնությամբ.
 • կրթահամալիրի ուսումնական մասնաճյուղի ղեկավարի նախաձեռնությամբ.
 • մասնագիտական խմբի, ուսումնական կենտրոնի ղեկավարի նախաձեռնությամբ:

Կրթահամալիրում ներքին ուսումնասիրությունը չորս փուլ ունի։

 • Նախապատրաստական փուլ։
  Այստեղ նշվում են, թե ինչ նպատակով է կազմակերպվում ուսումնասիրությունը, ինչ գործիքներ են կիրառվում, ովքեր են ուսումնասիրություն կատարողները, ինչ ժամկետներում։
 • Ուսումնասիրության փուլ։
  Այս փուլում նշված գործիքների կիրառմամբ կատարվում է բուն ուսումնասիրությունը։
 • Ամփոփման փուլ։
  Ուսումնասիրությունից հետո խումբը գրավոր ներկայացնում է ուսումնասիրության արդյունքները (հաշվետվություն): Հաշվետվությունում նշվում են այն թերությունները, որոնք ենթակա են վերացման, թերությունը շտկողը և ժամկետը: Եթե հայտնաբերված թերությունը հնարավոր է եղել շտկել ուսումնասիրության ընթացքում, այդ մասին նույնպես արձանագրվում է: Հաշվետվությունում արձանագրված փաստի հետ համաձայն չլինելու դեպքում, համապատասխան անձը կարող է առանձին կարծիք ներկայացնել: Ուսումնասիրության հաշվետվությունը ներկայացվում է կրթահամալիրի մասնաժողովին կամ վարչական խորհրդին:
 • Շտկման փուլ։
  Ոուսումնասիրության ընթացքում գրանցված թերությունները շտկվում են նշված ժամանակահատվածում, և այդ մասին գրավոր տեղեկացվում են մասնաժողովը կամ վարչական խորհուրդը: