• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Մասնախմբի ղեկավարի աշխատակարգը հաստատելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ
15.09.2016թ.

Կրթահամալիրի փոխտնօրենի, մանկավարժության լաբորատորիայի ներկայացմամբ 2016-2017 ուսումնական տարվա համար.

 • հաստատում եմ կրթահամալիրի մասնագիտական խմբի ղեկավարի աշխատակարգը (հավելված 1), լրավճարի հաշվարկման հիմքերը (հավելված 2).
 • կրթահամալիրում ուսումնական գործունեության մեջ ներառված աշխատողի հիմնական աշխատավարձը ձևավորող միասնական ցուցանիշներում գրանցել «մասնախմբի ղեկավարում», ամսական լրավճարի չափը՝ 40.000 դրամ (լրացուցիչ ծախսած աշխատաժամանակը՝ ամսական - 37 ժամ կամ շաբաթական՝ 9-10 ժամ):

Կրթահամալիրի տնօրեն`   Ա. Բլեյան

Հավելված 1
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Կրթահամալիրի մասնախմբի ղեկավարի աշխատանքային պարտականություններ
2016-2017 ուստարի

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կանոնադրությամբ կրթահամալիրի մասնախմբերի ցանկը, մասնախմբերի ղեկավարներին կրթահամալիրի տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը: Կրթահամալիրի մասնախմբի ղեկավարն ընտրվում է սահմանված կարգով:
Մասնախմբի ղեկավարը.

 • կրթահամալիրի մասնաժողովի անդամ է. մասնակցում է մասնաժողովի նիստերին, պատրաստում և ներկայացնում է իր ղեկավարած մասնախմբին վերաբերող փաստաթղթեր, գրավոր առաջարկություն է ներկայացնում մասնաժողովի օրակարգում ընդգրկված փաստաթղթերի մասին
 • մասնաժողովին է ներկայացնում տվյալ ուսումնական տարվա համար անհրաժեշտ ուսումնական գրականության ցանկը
 • ծանոթանում է իր մասնախմբի անդամի անհատական պլանին, քննարկում այն
 • հետևում է մասնախմբի անդամի բլոգավարությանը, քննարկում և առաջարկություններ անում
 • վարում է մասնախմբի սեմինար պարապմունքը
 • առաջարկություն է անում մենթոր ուսուցչի ընտրության հարցում
 • սահմանված կարգով մասնակցում է իր մասնախմբի անդամի գործունեության գնահատման աշխատանքին
 • սահմանված կարգով մասնակցում է կրթահամալիրի դիմած մասնագետի մրցույթի կազմակերպմանը.
 • վարում է մասնագիտական խմբի բլոգը։