• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Մանկավարժական աշխատողի գործունեության գրանցում-գնահատում

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Մանկավարժական աշխատողի գործունեությունը գրանցվում է ամբողջ տարվա ընթացքում (յուրաքանչյուր ամսվա վերջում) և գնահատվում է կիսամյակի վերջում կամ տարվա ընթացքում՝ ըստ անհրաժեշտության:
Գրանցվում-գնահատվում են մանկավարժական աշխատողի գործունեության բոլոր տեսակները.

 1. Դասավանդում
 • ուսումնական պլանով որոշված ընդհանուր բաղադրիչ
 • սովորողի ընտրությամբ դասընթաց, գործունեություն
 • ակումբային պարապմունք
 • լրցուցիչ կրթություն
 1. Կազմակերպում
 • ճամբար
 • ճամփորդություն
 • ստուգատես
 • ֆլեշմոբ
 1. Ղեկավարում
 • առավոտյան ընդհանուր պարպմունք
 • մեդիաուրբաթ
 • ենթակայք
 • ամսագիր, խմբի բլոգ
 • ռադիո խմբագրություն
 • ուսումնական նախագիծ
 • շրջակա միջավայրի բարելավում
 • հանրօգուտ այլ աշխատանք
 1. Մասնագիտական աշխատանք
 • դասընթացի ծրագրի մշակում, լրամշակում
 • ուսումնական նյութի ստեղծում
 • կրթահամալիրի մեդիագրադարանում հրապարակված նյութ
 • հոդված, հրապարակված այլ նյութեր
 • թարգմանություն
 • անձնական բլոգ
 • կրթահամալիրի կազմակերպած միջոցառման մասնակցություն (համերգ, ցուցահանդես, ցուցադրություն, սպորտային մրցույթ)
 • կրթահամալիրից դուրս կազմակերպված միջոցառման մասնակցություն (համերգ, ցուցահանդես, ցուցադրություն, սպորտային մրցույթ)
 • մարզական պարապմունքի մասնակցություն
 1. Ֆինանսական ցուցանիշներ
 • աշխատավարձ
 • լրավճար
 • պարգևավճար

Չափողը և չափման գործիքներ

Դասավանդում. շաբաթական ժամերի, բաց թողած և լրացրած ժամերի քանակը ըստ բաղադրիչների. լրացնում է դպրոցի գրասենյակի ղեկավարը ամսվա վերջում։

Կազմակերպում.

 • ճամբարում եղած օրերի քանակը. լրացնում է դպրոցի գրասենյակի ղեկավարը ըստ մասնակցության,
 • ճամփորդություններին մասնակցած օրերի քանակը. լրացնում է դպրոցի գրասենյակի ղեկավարը ըստ մասնակցության
 • ստուգատեսի կազմակերպիչ. լրացնում է դպրոցի ղեկավարը ըստ մասնակցության
 • ֆլեշմոբի պատասխանատու. լրացնում է ուսումնական կենտրոնի ղեկավարը ըստ մասնակցության։

Ղեկավարում.

 • առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մեդիաուրբաթ. լրացնում է դպրոցի գրասենյակի ղեկավարը ըստ մասնակցության
 • դպրոցի ենթակայքում հրապարակումներ. լրացնում է դպրոցի ղեկավարը ըստ մասնակցության
 • ամսագիր, խմբի բլոգ, ռադիո խմբագրություն. լրացնում է դպրոցի ղեկավարը (այդ ամսում տեղադրված նյութերի քանակը)
 • ուսումնական նախագիծ, շրջակա միջավայրի բարելավման աշխատանք, հանրօգուտ այլ աշխատանք. լրացնում է դպրոցի ղեկավարը ըստ կատարման։

Մասնագիտական.

 • դասընթացի ծրագրի մշակում, լրամշակում. լրացնում է ուսումնական կենտրոնի ղեկավարը՝ ըստ կատարված աշխատանքի
 • ուսումնական նյութի ստեղծում (ավարտուն նյութ). լրացնում է ուսումնական կենտրոնի ղեկավարը՝ ամսվա վերջում
 • կրթահամալիրի մեդիագրադարանում, ուսումնական կենտրոնի բլոգում տեղադրված նյութ. լրացնում է ուսումնական կենտրոնի ղեկավարը՝ ըստ տեղադրման
 • հոդված, հրապարակված այլ նյութեր. լրացնում է ուսումնական կենտրոնի ղեկավարը՝ ըստ տեղադրման
 • թարգմանություն. լրացնում է ուսումնական կենտրոնի ղեկավարը՝ ըստ տեղադրման
 • կրթահամալիրի կազմակերպած միջոցառման մասնակցություն. լրացնում է դպրոցի ղեկավարը՝ ըստ մասնակցության
 • կրթահամալիրից դուրս կազմակերպված միջոցառման մասնակցություն. լրացնում է դպրոցի ղեկավարը՝ ըստ մասնակցության
 • մարզական պարապմունքից բացակայություն. լրացնում է դպրոցի գրասենյակի ղեկավարը ամսվա վերջում։

Ֆինանսական ցուցանիշներ՝ աշխատավարձ, լրավճար, պարգևավճար. լրացնում է դպրոցի ղեկավարը՝ մինչև հաջորդ ամսվա 10-ը:       

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը դասավանդողը ստանում է նախորդ ամսվա իր կատարողականը. բացթողումների, լրացումների մասին հայտնում համապատասխան անձին: Մինչև ամսվա 20-ը նախորդ ամսվա կատարողականը բերվում է վերջնական տեսքի: Փաստաթուղթը պահվում է դպրոցի էլեկտրոնային գրասենյակում (one drive) և հասանելի է դպրոցի ղեկավարին, ուսումնական կենտրոնների ղեկավարներին, կրթահամալիրի կադրերի տեսուչին, կրթահամալիրի տնօրենի գրասենյակի ղեկավարին։   

Գնահատման թերթիկ