• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • فارسی
  • Türkçe
  • Italiano

Քննական կենտրոն

 2014-2015 ուսումնական տարի

2015Թ. ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ 9-ՐԴ և 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐ. ԳԹԿ էջը

Միասնական քննություններ 2015. ԳԹԿ էջը

Ավարտական քննություններ 2015

  12-րդ դասարան. ԳԹԿ էջը

Քննական կենտրոններ (հրաման)

Պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույց

Առարկա

Օր

Քննության սկիզբ

Տևողություն

Ֆիզկուլտուրա

26.05.2015

27.05.2015թ.

 

09:30 Ավագ դպրոց-վարժարան

09:30 Արհեստների ավագ դպրոց-քոլեջ

11:00 Գեղարվեստի ավագ դպրոց

 

Հայոց լեզու և գրականություն

03.06.2015թ.

11:00

120ր

Բնագիտություն

08.06.2015թ.

11:00

120ր

Մաթեմատիկա

11.06.2015թ.

11:00

120ր

Օտար լեզու

17.06.2015թ. 11:00 90ր
Պատմություն

22.06.2015թ.

11:00

120ր

9-րդ դասարան. ԳԹԿ էջը

Քննական կենտրոն (հրաման)

Ավարտական քննությունների ժամանակացույց

Առարկա

Օր

Քննության սկիզբ

Տևողություն

Ֆիզկուլտուրա

25.05.2015թ.

9:30

 

Հայոց լեզու և գրականություն

01.06.2015թ.

11:00

120ր

Բնագիտություն

04.06.2015թ.

11:00

120ր

Մաթեմատիկա

10.06.2015թ.

11:00

120ր

Օտար լեզու

15.06.2015թ.

11:00

90ր

Հայոց պատմություն

18.06.2015թ.

11:00

120ր

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին համար լրացուցիչ տրվում է 30-40 րոպե՝ ապահովելով կարիքին համապատասխան պայմաններ:

9-րդ և 12-րդ դասարաննրում «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից գնահատման ձևաթուղթ

«Ֆիզիկուլտուրա» առարկայի քննության նորմատիվային պահանջներ.

4-րդ դասարանցիների գիտելիքների ստուգում 2015. ԳԹԿ էջը

Գիտելիքների ստուգման կազմակերպում (հրաման)

Ստուգումների ժամանակացույց

Առարկա

Օր

Քննության սկիզբ

Տևողություն

Մայրենի լեզու

03.06.2015թ.

11:00

90ր

Մաթեմատիկա

06.06.2015թ.

11:00

90ր

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին համար լրացուցիչ տրվում է  30 րոպե՝ ապահովելով կարիքին համապատասխան պայմաններ:

Առաջադրանքներ

Դիմորդ 2015 ԳԹԿ էջը 

2013-2014 ուստարի

2011-2012, 2012-2013 ուստարի