• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Կաբինետի ղեկավարի աշխատակարգ

Կաբինետի (արհեստանոցի, արվեստանոցի, լաբորատորիայի) ղեկավարը կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողն է, ում կրթահամալիրի դպրոցի, քոլեջի ղեկավարի ներկայացմամբ նշանակում է կրթահամալիրի տնօրենը: Կաբինետի ղեկավարը.

 • կազմակերպումևապահովումէիրենկցվածկաբինետի(այդթվում՝պատուհանների, միջնորմներիևպատերի) մաքրությունը.
 • ապահովումէկաբինետումգտնվողուսումնականմիջոցների(այդթվում՝ինտերնետկապի) անխափանգործունեությունը.
 • կազմակերպում է վնասված գույքի, հատակի, միջնորմների, պատերի նորոգումը.
 • ջեռուցման սեզոնի ընթացքում կազմակերպում է ջեռուցման մարտկոցներից օդը հանելու աշխատանքը.
 • ջեռուցման սեզոնի ընթացքում սահմանված կարգով գրանցում է կաբինետի ջերմաստիճանը.
 • հետևում է կաբինետի օդափոխությանը.
 • էլեկտրականության հետ կապված հարցերով դիմում է Մկրտիչ Ղազարյանին, տեխնիկայի և ինտերնետի հարցերով՝ Սեն Միքայելյանին, փայտի և ապակու հարցերով՝ Կարապետ Դանիելյանին, ջեռուցման հետ կապված հարցերով՝ Էդուարդ Գավարյանին, կանաչի տարածքի խնամքի հետ կապված հացերով՝ դպրոցի պարտիզպանին, մաքրության հարցերով՝ դպրոցի տնտեսուհուն։ 
 • ապահովում է կաբինետին կից կանաչ տարածքի ամենօրյա խնամքը, բարեկարգումը (առաջին (նախկին նկուղային), երկրորդ (նախկին առաջին) հարկի կաբինետների դեպքում).  

Կաբինետի ղեկավարը սահմանված չափի լրավճար է ստանում դպրոցի ուսումնական լրավճարներից: