• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Կրթական ծրագրի համակարգողը

 • մշակում-լրամշակում է կրթական ծրագրի ստեղծման և իրականացման կարգերը.
 • դասընթացների ծրագրերի հեղինակների հետ քննարկում է ծրագրերը, ուսումնական նախագծերը, ուսումնական նյութեր.
 • ծրագրի մշակման աշխատանքը ներկայացնում է առցանց քննարկման.
 • մշակում-համակարգում է ծրագրի մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական զարգացման ծրագիր.
 • վարում է ծրագրի աշխատողների սեմինարներ.
 • հաստատում է կրթական ծրագրին անհրաժեշտ գրականության ցանկը, հայտ ներկայացնում գրադարան, մեդիագրադրան.
 • կրթական ծրագրի հեղինակների բլոգների միջոցով հետևում է ծրագրի իրականացման ընթացքին.
 • ներկայացնում է ծրագրի ամենամսյա հաշվետվությունը՝ ըստ ցուցանիշների.

- հրապարակված նոր ծրագրեր
հրապարակված վերամշակված ծրագրեր
մշակված ուսումնական նախագծեր
իրականացված ուսումնական նախագծեր
մեդիագրադարան ներկայացված նյութեր
ձեռք բերված նոր գրականություն
ուսուցման նոր ռեսուրսներ
մանկավարժական աշխատողների սեմինարներ