• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • فارسی
 • Türkçe
 • Italiano

Մեդիագրադարանի աշխատակարգ

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Մեդիագրադարանի աշխատակարգ

1. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի թվանշանային գրադարանը (այսուհետ՝ մեդիագրադարան) գործում է կրթահամալիրի կանոնադրությամբ:

2. Մեդիագրադարանի ղեկավարին և աշխատակարգը տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը:
3. Մեդիագրադարանը տեղադրված է կրթահամալիրի սերվերում: Սպասարկման աշխատանքը կազմակերպվում է կրթահամալիրի Մեդիակենտրոնում, հասցեն` Րաֆֆի 57:
4. Մեդիագրադարանը.

 • կրթահամալիրի mskh.am կայքում ունի ենթակայք, որի միջոցով իրականացնում է ծառայությունը.
 • բաժանորդների սպասարկումն իրականացնում է նաև էլփոստով, սոցիալական այլ ցանցերի միջոցով.
 • ապահովում է ընթերցողին  որակյալ էլեկտրոնային գրականությամբ` գեղարվեստական, գիտահանրամատչելի, մասնագիտական գրքեր, դասագրքեր, տեսանյութեր, աուդիոգրքեր, էլեկտրոնային մանկավարժական պարբերականներ և այլ ռեսուրսներ:

5. Մեդիագրադարանի բաժանորդները կրթահամալիրի աշխատողները, սովորողները, ծնողներն են: Մեդիագրադարանի ծառայությունից կարող են օգտվել համացանցի այլ շահառուներ:
6. Մեդիագրադարանի հարստացման եղանակները.

 • կապերի հաստատում հրատարակությունների հետ, թվային գրքերի ձեռք բերում հրատարակչություններից.
 • համացանցում էլեկտրոնային գրականության, ուսումնական նյութերի որոնում.
 • գրանցում էլեկտրոնային գրքեր ունեցող կայքերում, դրանց ձեռքբերում.
 • անհրաժեշտ գրականության թվայնացման պատվերի ձևակերպում, թվայնացման կազմակերպում թվային հրատարակչությունների միջոցով, ինքնուրույն թվայնացման աշխատանք.
 • կրթահամալիրի դասավանդողների և սովորողների ստեղծած ուսումնական նյութերի էլեկտրոնային հրատարակում:

7. Մեդիագրադարանի ծրագրային ապահովումը կազմակերպվում է կրթահամալիրի ՏՏ կենտրոնի միջոցով:
8. Մեդիագրադարանի աշխատանքների կազմակերպման մեջ կարող են ընդգրկվել  կրթահամալիրի սովորողները: 

Մեդիագրադարանի ֆոնդը համալրելու կարգ

1.1 Մեդիագրադարանը լրացվում է կրթահամալիրում դասավանդողների և սովորողների կողմից ստեղծված ուսումնական նյութերով, համացանցից վերցված նյութերով։

1.2  Մեդիագրադանում հրապարակված նյութում նշվում են հեղինակի անունը և աղբյուրը։

1.3  Մեդիագրադարան նյութը ավելացվում է մեդիագրադարանի ղեկավարի կողմից։  

1.4  Մեդիագրադարանին նյութեր (հղումներ) առաջարկում են կրթահամալիրում իրականացվող հեղիանակային կրթական ծրագրերի հեղինակ մանկավարժական աշխատողները՝ ուղարկելով [email protected]հասցեին։ Կրթահամալիրի դասավանդողների, սովորողների ստեղծած նյութերը վերցվում են ուսումնական բլոգներից, ենթակայքերից։

1.5  Մեդիագրադարանի ղեկավարը նյութի հրապարակումը որոշում է՝ ստանալով երաշխավորություններ.

 • բովանդակության համար՝ կրթական ծրագրի ղեկավարի,  առարկայական ծրագրի համակարգողի, անհրաժեշտության դեպքում՝ այլ փորձագետի (ոլորտի առաջատար մասնագետ).
 • տեխնիկական կատարման համար՝ ՏՏ լաբորատորիայի ղեկավարի, TVmskh-ի մասնագետի, ձայնագրման ստուդիայի ղեկավարի, Գրիգոր Խաչատրյանի.

1.6  Երաշխավորողների նշած բովանդակային կամ տեխնիկական թերությունները ենթակա են վերացման։ Նյութը տեղադրվում է համապատասխան խմբագրումից հետո։

Մեդիագրադարանում տեղադրվող նյութին ներկայացվող պահանջներ

2.1.Դասավանդողի, սովորողի կողմից թվայնացված գիրք, դասագիրք

 • Ֆորմատը՝ PDF, Smart Notebook, doc, այլ
 • Տառատեսակը՝ Unicode
 • Տառերի չափը՝12
 • Ընթեռնելիություն (էջի ֆոն, տառատեսակ, գույն, պատճենման որակ)
 • Համացանցից բեռնած լինելու դեպքում՝ նյութի աղբյուրը, հեղինակի մասին տեղեկություն
 • Պատճենման դեպքում՝ ուղիղ, ընթեռնելի ֆայլ
 • Ֆայլի ծավալը՝ մինչև 120 մբ

2.2.Կրթահամալիրի սովորողների և աշխատողների ստեղծած ուսումնական նյութեր.

 • Տիտղոսաթերթի, բովանդակության (ցանկի), էջավորման առկայություն
 • Նշված լինեն օգտագործված գրականությունը և կայքերը՝ հղումներով
 • Ընթեռնելիություն (էջի ֆոն, տառատեսակ, գույն, պատճենման որակ)
 • Ֆայլի ծավալը մինչև 120 մբ
 • Ձևավորումը՝ հեղինակային, կրեատիվ
 • Տառատեսակը Unicode
 • Աշխատանքի վերջում հեղինակի մասին տեղեկություն՝անուն ազգանուն, սովորողի դեպքում՝ նաև դպրոց, դասարան, ղեկավարի կամ  խորհրդատուի անունը
 • Խմբագրված-սրբագրվածություն

2.3.Աուդիոգիրք, տեսաֆիլմ, տեսադաս

 • Տեսագրությունն ու ձայնագրությունը որակյալ, լսելի, հստակ, պարզ, հասկանալի ընթերցվածք, որակյալ կադր
 • Ֆորմատը՝ mp3, mp4, wav
 • Youtube.com-ի հղում
 • Տեսադասի ֆորմատը- smart notebook, pptx
 • Ծավալը-առավելագույնը 120 mb
 • Որակյալ նկարներով, ստուգված համապատասխան մասնագետի կողմից

2.4.Մեդիափաթեթը (հղումներով էլեկտրոնային էջ) ներառում է.

 • Անձի մասին կենսագրական տեղեկություն, եթե հեղինակի, ստեղծագործողի է վերաբերում, կամ թեմայի մասին տեղեկություն, եթե փաթեթը ըստ թեմայի է կազմված
 • Ստեղծագործությունների ցանկ
 • Հրատարակությունների հնարավոր մասի թվային տարբերակ
 • Համապատասխան հոլովակ
 • Տեսանյութեր՝ կենսագրական, փաստագրական, ստեղծագործության
 • Հաղորդումհեղինակի մասնակցությամբ կամ նրան նվիրված
 • Հեղինակի մասին կարծիքներ, հոդվածներ
 • Հեղինակի նամակները, հոդվածները, տեսանկյունը
 • Համապատասխան հեղինակն այլոց մասին
 • Հղումներ դեպի այլ կայքեր
 • Պաշտոնական կայքէջ
 • Տեսադասեր, ուսումնական նյութեր
 • Օտարալեզու նյութեր, անդրադարձներ
 • Նշվում է, թե որ տարիքի համար է փաթեթը նախատեսված:

Աշխատակարգ

3.1.Իրեն առաջարկված կամ ուսումնական բլոգներից, ենթակայքերից իր ընտրած նյութը մեդիագրադարանի ղեկավարն ուղարկում է փորձաքննության (եթե նյութը միանգամից փորձագետների կարծիքներով չի առաջարկվում).

3.2.Երաշխավորված նյութը տեղադրվում է գրադարանի կայքի համապատասխան բաժնում (բաժիններում)՝ նշելով համապատասխան վերնագիրը, հեղինակին (կրթահամալիրի մասնաճյուղ, դասարան, առարկա), հանձնարարողին, աղբյուրը, բլոգի հղումը, համապատասխան բաժինն  ու դասարանը, լեզուն, նյութի տեսակը, լուսանկար:

 

3.3.Մեդիագրադարանում հրապարակված նյութի համար հեղինակը մեդիագրադարանի ղեկավարի ներկայացմամբ, սահմանված կարգով, ստանում է լրավճար, ներկայացվում է մրցանակի, պարգևատրման։