• Հայերեն
  • English
  • Français
  • Georgian
  • Русский
  • Español
  • Deutsch
  • Türkçe
  • العربية

Կարապետ Հակոբյան

Աշխատանքային փորձ: 
Հայաստանի ազգային արխիվ, գիտաշխատող, փետրվարի 5 -հուլիսի 2, 2014 թվական
Պահանջվող աշխատանքը: 
Դասավանդում
«Առարկա, պաշտոն» դաշտը լրացրեք
Առարկա, պաշտոն: 
Հայոց պատմություն, Համաշխարհային պատմություն, Հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժման պատմություն
Կրթություն : 
Երևանի պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, Պատմության բաժին, 2005-2009 թթ., Բակալավրիատ, պատմության և մանկավարժության բակալավր
Երևանի պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, Պատմության բաժին, Հայոց պատմության ամբիոն /Նոր և Նորագույն շրջան/ 2009-2011 թթ., Մագիստրատուրա, Պատմության մագիստրոս,
Երևանի պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, Պատմության բաժին, Հայոց պատմության ամբիոն, 2011-2013 թթ., հայցորդ, պատմական գիտությունների թեկնածու, 2015 թ.
Մասնակցել եմ վերապատրաստումների: 
ոչ
ՏՀՏ հմտություններ և լեզուների իմացություն: 
Տիրապետում եմ համակարգչային Microsoft office Word, Excell, Access, PowerPoint ծրագրերին և Internet-ից ազատ օգտվելու կանոններին: Կարդում և բառարանի օգնությամբ թարգմանում եմ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներից:
Հրապարակումներ: 
1. Հակոբյան Կ. ՙԽանի ՙԿայծակ՚ և Օննիկ Նևրուզի ՙՇանթ՚ զինատար խմբերի սահմանանցումը՚, ՙՊատմություն և մշակույթ (հայագիտական հանդես)՚, Երևան, 2011, ԵՊՀ, թիվ Բ., էջ 195–206:
2. Հակոբյան Կ. ՙԿարսի մարզից Երկիր անցած խմբերն ու դրանց դերը արևմտահայերի ինքնապաշտպանության գործում 1892–1895 թթ.՚, ՙԲանբեր Հայաստանի արխիվների՚, Երևան, ՀԱԱ, 2012, թիվ 1–2, էջ 172–183:
3. Հակոբյան Կ. ՙՀայ–բուլղար–մակեդոնական համագործակցության խնդիրը 1895–1907 թթ.՚, ՙԷջմիածին (պաշտօնական ամսագիր ամենայն հայոց կաթողիկոսութեան Մայր աթոռոյ սրբոյ Էջմիածնի)՚, Վաղարշապատ, 2013, թիւ Ա., էջ 66–82:
4. Հակոբյան Կ. ՙԹորգոմի ՙՈրսկան՚ խումբը և նրա ազդեցությունը ազատամարտի հետագա մարտավարության վրա՚, ՙԷջմիածին (պաշտօնական ամսագիր ամենայն հայոց կաթողիկոսութեան Մայր աթոռոյ սրբոյ Էջմիածնի)՚, Վաղարշապատ, 2013, թիւ Ը, էջ 54–69:
5. Հակոբյան Կ. ՙՀՅԴ Կարսի ու Ալեքսանդրապոլի Կենտկոմների գործունեությունը զենք ու զինամթերք հայթայթելու և Երկիր փոխադրելու ուղղությամբ (1892–1908 թթ.)՚, ՙՊատմություն և մշակույթ (հայագիտական հանդես)՚, Երևան, ԵՊՀ, 2013, թիվ Ա., էջ 108–119:
6. Հակոբյան Կ. ՙՀՅԴ Կարսի ՙՋրաբերդ՚ կենտրոնական կոմիտեի գործունեությունը 1904–1912 թվականներին՚, ՙՊատմություն և մշակույթ (հայագիտական հանդես)՚, Երևան, ԵՊՀ, 2013, թիվ Բ., էջ 133–151:
7. Հակոբյան Կ. ՙՌուս–թուրքական սահմանն անցած առաջին կամավորական խմբերի ազդեցությունը արևմտահայ ազատագրական պայքարի վրա՚, ՙԲանբեր Երևանի Համալսարանի: Հասարակական գիտություններ: Հայագիտություն՚, Երևան, ԵՊՀ, 2014, թիվ 2, էջ 29–44:
8. Հակոբյան Կ. ՙՎարչա–քաղաքական ու ժողովրդագրական փոփոխությունները Կարսի մարզում 1878–1914 թվականներին՚, ՙԲանբեր Հայաստանի արխիվների՚, Երևան, ՀԱԱ, 2014, թիվ 122, էջ 373–381:
Ընտանիք: 
ամուրի:
Նախասիրություններ: 
Ընթերցանություն /մասնավորապես Հայոց պատմություն, Հայ Գրականություն, Մատենագիտություն/,
Զբոսաշրջություն,
Լեռնագնացություն:
Նկար: 
Ծննդյան օր: 
22-ը օգոստոսի, 1988 թվական
Ֆեյսբուքի էջը, բլոգը: 
https://www.facebook.com/karapet.hakobyan.1
Կոչում, տարակարգ: 
պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան